ZRUO - Zakład Remontowy Urządzeń Okrętowych - 

ZRUO sp. z o.o. tilbyr utførelse av arbeid innen følgende områder:
Arbeid på fartøy:

 • Metallarbeid om bord (sveising, snekring),
 • Skrogarbeid (sandblåsing, maling, utskifting av plater),
 • Motorreparasjoner (overhalt, supplerende reparasjoner, nødreparasjoner),
 • Installering, tilpasning, inspeksjoner av CO2-systemer,
 • Inspeksjoner av gjenvinningskjeler og hjelpekjeler,
 • Inspeksjoner av strømningspumper (sentrifugalpumper, propellpumper) og
 • fortrengningspumper (stempel-, membran-, skrue- og vingepumper),
 • Rørarbeid (svartstål, rustfritt stål, plast, CuNiFe),
 • Inspeksjoner av hydraulikkanlegg (kraner, styreutstyr, utstyr om bord )
 • Vasking, rengjøring og maling av tanker (ballast, last, kloakk, drikkevann, olje) og lensebrønner.    

 

Andre tjenester:

 • Tekniske leveranser for skip (deler, rengjøringsmidler, verktøy),
 • Agenttjenester,
 • Utleie av egne kontorlokaler.


Reparasjoner kan utføres både på eget  verksted og om bord hos kunden. Vi sender ut spesialister til reparasjoner i utlandet mellom reiser.
 

Tilbud

 Metallarbeid om bord, skrogarbeid,

 motorreparasjoner, installering, tilpasning, inspeksjoner av CO2-systemer

 inspeksjoner av gjenvinningskjeler og hjelpekjeler,

 inspeksjoner av strømningspumper og fortrengningspumper,

 rørarbeid, inspeksjoner av hydraulikkanlegg,

 vasking, rengjøring og maling av tanker og lensebrønner.

Kontakt

 tlf.: + 48 58 663 67 20, + 48 58 627 06 92 

 faks: + 48 58 782 45 50, + 48 58 500 86 18

 e-mail: biuro@zruo.pl

 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydz. Gosp. 

 KRS: 80222 Kapitał zakładowy: 235 tys. PLN całkowicie wpłacony

 REGON: 192472224, NIP: 958-13-69-294