ZRUO - Zakład Remontowy Urządzeń Okrętowych - 

  • img6
  • img4
  • img3
  • img5
  • img1
  • img2
  • img7

Tilbud

 Metallarbeid om bord, skrogarbeid,

 motorreparasjoner, installering, tilpasning, inspeksjoner av CO2-systemer

 inspeksjoner av gjenvinningskjeler og hjelpekjeler,

 inspeksjoner av strømningspumper og fortrengningspumper,

 rørarbeid, inspeksjoner av hydraulikkanlegg,

 vasking, rengjøring og maling av tanker og lensebrønner.

Kontakt

 tlf.: + 48 58 627 06 92

 faks: + 48 58 782 45 50

 e-mail: biuro@zruo.pl

 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydz. Gosp. 

 KRS: 80222 Kapitał zakładowy: 235 tys. PLN całkowicie wpłacony

 REGON: 192472224, NIP: 958-13-69-294