ZRUO - Zakład Remontowy Urządzeń Okrętowych - 

Vi er fokusert på kontinuerlig utvikling og på å møte kunders krav og forventninger. Vi streber etter den beste kvalitet og samsvar med systemer som vi har implementert.

Langsiktige prognoser forutser dynamisk utvikling av sjøtransport. Stadig mer varer og passasjerer vil bli transportert på sjøen på både kort og lang avstand, ved hjelp av stadig flere og mer teknisk avanserte skip. Noen må jo bygge og reparere disse skipene.

Firmaet har operert siden 2000 som et resultat av transformasjon av Merco Reparasjonsverft (etablert i 1988). Etableringen ble initiert av Zenon Hoppe, selskapets prokurist, tidligere ansatt i 25 år hos Stocznia im. Komuny Paryskiej (Pariskommunen verft). Med erfaring, kunnskaper og praksis  fra dette verftet og fra Merco verftet i perioden 1988 til 2000 som produksjonssjef, etablerte han  ZRUO Sp. z o.o.

Bedriften driver hovedsakelig med reparasjoner av skip. Disse inkluderer klasseoverhalinger, tekniske overhalinger og reparasjoner mellom reiser med utsending av arbeidslag til skip.

Reparasjoner kan utføres under reise uten å trekke fartøyet ut av drift. Bedriften samarbeider med både store og små kunder. Hovedmålet er kundetilfredshet, derfor ansetter bedriften spesialister, konstruktører og sveisingeniører som har mange års erfaring, er pålitelige og kjenner bransjen godt. Tjenestene ytes 24 timer i døgnet.

Bedriften har gjennomført en rekke reparasjoner på flere store og mindre skip. Blant annet for Pol-Levant Linie Żeglugowe Sp. z o.o., Sjøforsvaret, PRO, MIR, PŻM, Euroafrica, Pol-Euro såvel som for ett norsk og ett russisk rederi m.fl.

ZRUO Sp. z o.o. driver i tillegg med levering av varer og deltar i anbud. Leverer skips- og industriutstyr. Med tanke på utviklingen i næringslivet og arbeidsmarkedet, leier bedriften sine kontorer ut til andre firmaer.

Et annet aktivitetsområde er hydrotekniske arbeider som for eksempel:

  • spunt- og pelearbeid
  • forsterkning av kystlinje

Hovedmålet for ZRUO er for tiden å vinne et nytt marked for sine tjenester, inkludert utenlandske markeder og nye reparasjonstjenester på flytende og faste komponenter av vindkraftverk samt oljeplattformer og fartøyer med redusert miljøpåvirkning.

Sertifikater: Servicesertifikat fra klassifikasjonsselskapet Bureau Veritas, ISO 9001 system for kvalitetsstyring,  AQAP 2110, NCAGE-kode fra Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, tillatelse til handel med produkter for militære og politi.

Tilbud

 Metallarbeid om bord, skrogarbeid,

 motorreparasjoner, installering, tilpasning, inspeksjoner av CO2-systemer

 inspeksjoner av gjenvinningskjeler og hjelpekjeler,

 inspeksjoner av strømningspumper og fortrengningspumper,

 rørarbeid, inspeksjoner av hydraulikkanlegg,

 vasking, rengjøring og maling av tanker og lensebrønner.

Kontakt

 tlf.: + 48 58 627 06 92

 faks: + 48 58 782 45 50

 e-mail: biuro@zruo.pl

 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydz. Gosp. 

 KRS: 80222 Kapitał zakładowy: 235 tys. PLN całkowicie wpłacony

 REGON: 192472224, NIP: 958-13-69-294