ZRUO - Zakład Remontowy Urządzeń Okrętowych - 

Statek, jako pojazd służący do przemieszczania się bądź przewożenia towarów, jest urządzeniem o skomplikowanej budowie, wymagającym odpowiednich prac oraz systemów, będących w stanie zapewnić mu bezpieczeństwo i świadczenie wysokiej jakości usług przez jego załogę. Dbaniem o systemy, niezbędne do prawidłowego i ergonomicznego działania tego pojazdu, zajmują się firmy z sektora ship sercive. Oferują usługi, zapewniające statkom płynność funkcjonowania oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa, zgodnie z polskimi i unijnymi restrykcjami. 

Jedną z dziedzin specjalizacyjnych takich firmy są tak zwane usługi rurarskie. Na czym polegają? Najlepiej będzie zobrazować to działanie, poprzez porównanie statku do domu. W każdym budynku czy to mieszkalnym, czy też gospodarczym znajduje się sieć rur, spełniająca najróżniejsze funkcje. Jedne przewodzą gaz, inne ciepło, jeszcze inne wodę. Podobnie jest na statku, z tym, że tam o wiele częściej może dojść do korozji bądź uszkodzenia poszczególnych elementów rur, takich jak kolana, trójniki czy zawory. Jest to oczywiście związane z tym, że naturalnym środowiskiem okrętów jest woda, a zatem także wilgoć, powodująca rdzewienie. Sieć rur na statkach zajmuje się dostarczaniem wody, pary wodnej, paliwa czy olejów do poszczególnych sektorów.  W przeciwieństwie do sytuacji w domu, gdzie podczas uszkodzenia danego elementu,  wystarczy wezwać hydraulika bądź innego specjalistę, z zakresu danej dziedziny - na morzu taka sytuacja mogłaby doprowadzić do katastrofy morskiej . Ta z kolei mogłaby przyczynić się do strat dla właściciela statku, jego usługobiorców czy też do katastrofy ekologicznej, poprzez wyciek różnego rodzaju paliw bądź innych płynów o negatywnym oddziaływaniu na środowisko. Byłaby to oczywiście sytuacja mocno skrajna. O wiele częściej korozja doprowadza do spadku efektywności pracy okrętu i jego załogi. Jest to spowodowane spadkiem ciśnienia w rurach, a co za tym idzie - mniejszą ilością dostarczanych surowców, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania statku, a zatem jego zmniejszoną wydajnością.  

Należy jednak pamiętać, że odpowiednia profilaktyka, polegająca na bieżącym korzystaniu z usług firm, zajmujących się pracami rurarskimi na okrętach, może nas uchronić przed poniesieniem ewentualnych strat. Oczywiście firmy takie oferują szeroki zakres usług, w skład w których wchodzi generalna obróbka rur, ich przygotowanie do pracy na statku, prefabrykacja rurociągów łączonych na różne sposoby, zarówno kołnierzowo, gwintowych czy spawanych. Tego rodzaju firmy zajmują się także montażem rurociągów na nowo powstałych statkach czy też ich wymianą na już istniejących. Dodatkowym atutem jest to, że kompetentna i wyspecjalizowana firma w tym zakresie powinna wykonać dla nas próby szczelności, wykonanych przez siebie, bądź już u nas działających rur. Dzięki temu możemy mieć pewności, co do stanu sprzętu na okręcie, a zatem bezpieczeństwa podejmowanych przez dany statek rejsów. 

Tego rodzaju prace muszą być wykonane z najwyższa starannością. Rzeczą naturalną jest to,  że wymagają one skrupulatności oraz wysokich umiejętności i kwalifikacji od osób, które się nimi zajmują. Dzięki stosunkowo wysokiemu współczynnikowi  rozwoju nauki, ale także rzemiosła w tym zakresie, w ostatnich latach, możemy dzisiaj cieszyć się najwyższej jakości usługami, oferowanymi na naszym rynku, przez naszych rodzimych specjalistów. Warto jednak pamiętać, aby przed skorzystaniem z usług danej firmy zapoznać się, w miarę jak najdokładniej, z jej ofertą. Dzisiejszy, powszechny dostęp do internetu gwarantuje możliwość sprawdzenia opinii innych użytkowników danych usług, która i w tym wypadku może okazać się gwarantem dobrze zainwestowanych pieniędzy. Dobrym pomysłem będzie także sprawdzenie, jakie certyfikaty posiada dana firma. Jak dba o rozwój pracowników, ich kwalifikacje ] dzięki czemu powinni oni posiadać zaktualizowaną wiedzę na najwyższym, światowym poziomie, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług, ich niezawodność oraz poczucie bezpieczeństwa i gwarancje jakości dla danego usługobiorcy. 

Warto zatem, kierując się wyborem danej firmy sprawdzić czy korzysta ona z najnowszych technologicznych czy czysto praktycznych rozwiązań. Należy także dostosować swoje wymagania, do oferty danej firmy. Powinniśmy pamiętać, że każde przedsiębiorstwo kieruje się swoimi zasadami i ma swój, wypracowany system działania, niekoniecznie będący odpowiedzią na nasze oczekiwania. Jedne firmy oferują produkcję rur ze stali nierdzewnej, aluminium czy stali węglowej, a jeszcze inne ze stali czarnej. Można znaleźć firmy, które oferują cały kompleks usług z danej dziedziny, a także takie, które oferują tylko poszczególne elementy, np. tylko montaż sieci rurociągów, bez testów szczelności. Należy się wówczas zastanowić, jakie są nasze oczekiwania względem danej współpracy i czy dany przedsiębiorca je spełnia. Dzięki temu obie strony będą zadowolone ze współpracy, osiągając przy tym wzajemne korzyści, co pozwoli na rozwój zarówno oferenta usług rurarskich, jak i odbiorcy tychże usług. 

Oferta

 Pokładowe prace ślusarskie, prace kadłubowe,

 remonty silników, wykonanie, przeróbki, przeglądy systemów CO2,

 przeglądy kotłów utylizacyjnych i pomocniczych,

 przeglądy pomp wirowych i wyporowych,

 prace rurarskie, przeglądy hydrauliki,

 mycie, czyszczenie i malowanie zbiorników oraz zęz.

Kontakt

 tel.: + 48 58 627 06 92

 fax: + 48 58 782 45 50

 e-mail: biuro@zruo.pl

 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydz. Gosp. 

 KRS: 80222 Kapitał zakładowy: 235 tys. PLN całkowicie wpłacony

 REGON: 192472224, NIP: 958-13-69-294