ZRUO - Zakład Remontowy Urządzeń Okrętowych - 

Naprawa statków i remont statków

Zapewne nie wiele osób zdaje sobie z tego sprawę gdyż nie jest to wiedza powszechna, ale, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżowania na właściwym poziomie, każdy statek objęty jest nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego. Jest to wyspecjalizowana organizacja publiczna lub państwowa, działająca w zakresie rzeczoznawstwa, której głównym celem jest kategoryzacja i nadanie odpowiedniej klasy jednostkom pływającym. Autoryzowani przedstawiciele, rzeczoznawcy, inżynierzy i inspektorzy pracują w największych portach, a zakres działalności tej organizacji ma ma światową skalę. Do najbardziej znanych towarzystw klasyfikacyjnych należą np. Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas, Rosyjski Morski Rejestr Nawigacyjny i wiele innych.

Nowo tworzona jednostka wodna objęta jest zazwyczaj nadzorem podzielonym na dwa etapy:

a) pierwszym etapem jest zatwierdzenie dokumentacji - jest to etap fundamentalny, ponieważ w przypadku błędów w dokumentacji, przed przejściem do kolejnego stadium konieczne jest naniesienie niezbędnych poprawek,
b) drugim poziom jest przegląd zasadniczy - ocena wstępna poprzedzająca oddanie statku do użytku polegająca na całościowej rewizji konstrukcji jednostki oraz wyposażenia adekwatnie do wymagań.


W przypadku istniejących już statków czy innych jednostek pływających wykonuje się przeglądy konwencyjne, a także klasyfikujące. Zaliczamy do nich np.:

a) przegląd roczny - zaliczamy do niego nadanie certyfikatu klasy żeglugowej, a następnie coroczne jej potwierdzanie (przeprowadzany w okresie +/- 3 miesięcy od rocznicy upłynięcia ważności certyfikatu),
b) przegląd dla odnowienia klasy (co 5 lat),
c) przegląd doraźny - obejmuje statki, na których wystąpiła awaria lub które uległy uszkodzeniu na skutek jakiegoś wypadku - a zdarzenia te wpłynęły na bezpieczeństwo, sprawność techniczną czy też zdolność żeglugową jednostki. 


Jeżeli statek ulegnie niewielkiej awarii na morzu, jego naprawa (a także konserwacja) wykonywana jest przez odpowiednio wykwalifikowaną załogę. Jeżeli natomiast wymaga bardziej gruntownego remontu (na skutek awarii czy wypadku) kierowany jest do portu albo stoczni, gdzie w doku odbędzie się jego naprawa. Jednakże identyfikacja uszkodzeń może być trudna, a decyzja o naprawie nie zawsze jest bezsporna, dlatego najlepiej zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy zajmującej się diagnostyką i remontem statków.

Obecnie na rynku jest bardzo duża konkurencja, funkcjonuje wiele wyspecjalizowanych firm oferujących remonty, naprawy serwisowe statków, konserwacje, przeglądy klasowe czy ogólnie prace z zakresu tzw. ship - service. Zaliczamy do nich m. in:

a) prace mechaniczne,
b) prace spawalnicze,
c) prace hydrauliczne, 
d) prace rurarskie,
e) prace elektryczne,
f) kontrola sprzętu ratowniczego (gaśnic, koców i in.).

Remonty statków polegają głównie na nadzorze poprawnego działania instalacji, naprawie czy wymianie zepsutych lub starych części składowych na nowe.

Dużą uwagę przykłada się także do poprawnego mocowania ładunków - w dużej mierze od nich może zależeć właściwe wyważenie statku. Dlatego podczas naprawy sprawdza się czy rdza nie zaatakowała mocowań oraz czy nie są one chwiejne. Natomiast, prace hydrauliczne na statku polegają na wymianie węży doprowadzających lub odprowadzających wodę, jeśli z czasem utraciły one swoją elastyczność, a także dbałości o szczelność rur. Hydraulika na statku odpowiedzialna jest za sterowanie wieloma urządzeniami, np windami czy wciągarkami. Innym rodzajem napraw są - prace rurarskie. Polegają one na sprawdzeniu szczelności rur, zaworów, kolan, tak aby uniknąć spadku ciśnienia, a w efekcie wycieku. Przeprowadzane są także testy ciśnieniowe. Instalacje z rur odpowiedzialne są za dostarczanie pary, wody oraz paliwa do konkretnego sektora statku. Prace elektryczne obejmują m.in wykrycie awarii za pomocą specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Elektryka na statku jest bardzo ważna, odpowiada za działanie urządzeń pomocniczych, oświetlenia. 


Maszynownia to najważniejsza część statku, tutaj znajduje się najbardziej kluczowa aparatura taka jak silnik jednostki czy aparatura odpowiedzialna za sterowanie. Silnik jednostki pływającej, zbudowany jest z przekładni, tłoków,cylindrów czy kół zębatych. Wymaga on odpowiedniej pielęgnacji, kontroli i nadzoru. Istotne jest zagwarantowanie właściwej kompresji, smarowanie i dopasowanie jego elementów. Po określonym czasie/eksploatacji silnik, będący głównym organem - sercem statku może wymagać wymiany podzespołów oraz oleju. Aby zweryfikować poprawne działanie silnika i poddać je ścisłej ocenie wyspecjalizowany zespół rozbiera go na części i sprawdza działanie każdej z nich. Jeżeli coś wzbudza wątpliwości, bądź jakaś część nie działa tak jak należy, jest wymieniana na nową. Podczas remontu sprawdzane bądź naprawiane mogą być także turbosprężarki, klimatyzacja i chłodnictwo, systemy alarmowe maszynowni. 

Jedną z najczęstszych prac remontowych wykonywanych na statku jest naprawa kadłuba. Do prac naprawczych wykonywanych w tym zakresie zalicza się m. in: inspekcję w kierunku pęknięć, korozji, wgnieceń. Po zidentyfikowaniu problemu naprawa może obejmować wymianę stali, regenerację uszczelnień, malowanie czy czyszczenie.

Oferta

 Pokładowe prace ślusarskie, prace kadłubowe,

 remonty silników, wykonanie, przeróbki, przeglądy systemów CO2,

 przeglądy kotłów utylizacyjnych i pomocniczych,

 przeglądy pomp wirowych i wyporowych,

 prace rurarskie, przeglądy hydrauliki,

 mycie, czyszczenie i malowanie zbiorników oraz zęz.

Kontakt

 tel.: + 48 58 627 06 92

 fax: + 48 58 782 45 50

 e-mail: biuro@zruo.pl

 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydz. Gosp. 

 KRS: 80222 Kapitał zakładowy: 235 tys. PLN całkowicie wpłacony

 REGON: 192472224, NIP: 958-13-69-294